Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Açık Erişimli Veritabanları

17/07/2014 20:33:49 - 19/05/2020 20:33:49 - 26093 Okunma

Açık Erişim NEDİR?

Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.
Açık Erişim Kaynakları için tıklayınız.

NOT: Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv hakkında daha fazla bilgi edinmek için ANKOS’un Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açık Erişim Kaynaklar ve Kurumsal Arşivler 

 

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Kantitatif Biyoloji, Kantitatif Finans, İstatistik, Elektrik Mühendisliği ve Sistem Bilimi ve İktisat alanlarında 1,415,102 adet açık erişim elektronik yayın içerir.arXiv, fizik, matematik, bilgisayar bilimi, kantitatif biyoloji, kantitatif finans, istatistik, elektrik mühendisliği ve sistem bilimi ve ekonomi alanlarında açık erişim hizmetidir. ArXiv'e yapılan başvurular Cornell Üniversitesi akademik standartlarına uygun olmalıdır. arXiv, kar amacı gütmeyen özel bir eğitim kurumu olan Cornell Üniversitesi'ne aittir ve işletilmektedir. arXiv, Cornell Üniversitesi Kütüphanesi , Simons Vakfı ve üye kurumlar tarafından finanse edilmektedir

BNET: Cbs Interactive Business Network

Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü

Türkçenin bütün söz varlığını bir veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan TDK BİLİM VE SANAT TERİMLERİ ANA SÖZLÜĞÜ, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır.160.000'den fazla terimi yabancı dillerdeki karşılıklarıyla birlikte içeren sözlüğü http://tdkterim.gov.tradresinden kullanabilirsiniz.

CaltechBOOK
CaltechBOOK California Institute of Technology kitap arşivini içermektedir.

College & Research Libraries
Yüksek Öğretim Kurumları ve araştırma kütüphanelerinde çalışanlar için yararlı bir dergi olan College & Research Libraries 1997 yılından bu yana arşivi ile birlikte açık erişime sunulmuş bulunuyor.

DergiPArk

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.
Amaç

Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,

Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak

Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak

TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.

DOAJ (Directory of Open Access Repositories)
Rehber, bütün bilim dallarında ve farklı dillerde bilimsel nitelikte toplam 3694 dergi içermekte ve bunların1268'i makale düzeyinde taranabilmektedir. DOAJ'da halen 212130 makale bulunmaktadır.

DRIVER (Digital Repository InfrastructuremVision for Europe Research)

38 ülkeden 295 depoları daha düzenli hasat dergi makaleleri, tezler, kitaplar, konferanslar, raporlar, vb. bulunan 3.500.000 üzerinde bilimsel yayınların akademik disiplinleri, genelinde içerik serbestçe erişebilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı El Yazma Koleksiyonu:

Arapça, Osmanlıca ve Farsça 7 bin 200 adet el yazma eser ve bu eserlere ait risalelerle birlikte toplam 19 bin 500 adet el yazma eser vardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonunda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır.Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.Kütüphanede Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Tüm bu imkanlardan üye olarak faydalanabilirsiniz. 

FreeMedicalJournals.com

İnternet üzerinden tıbbi dergilerde ücrersiz erişim tanıtımına adanmış site, ücretsiz tam metin dergi listeleri taşır.

Berlin Declaration

ZIM, araştırma süreci, bilim adamları için en uygun desteği sağlamak amacıyla bilimsel bilgi yönetimi için altyapı ve araçları geliştirir.
Bethesda Statement on Open Access

Budapest Open Access Initiative

Bu girişim internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilen tüm akademik alanlarda araştıma makaleleri yapmak için uluslar arası çaba gelişmeyi hızlandırmak amcıyla 2011 yılı Aralık ayında Budapeşte ‘de bir toplantı Soros Vakfı ile bağlantı kuruldu.

Geo-Leo

Yer Bilimleri 60 depoları üzerinde , 35.000 ile ilgili tam metin  kaynakları ulaşılabilir.

Kanada Milli Kütüphanesi Tez Veri Tabanı
Kanada Milli Kütüphanesi'nde bulunan Kanada Üniversitelerinde yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin elektronik ortamda olanlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz.   

Ticari amaçlı kullanımı yasaktır.

İSAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı:

Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 83.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 63.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı:

İSAM Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda  67.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan  63.000 makalenin tam metin PDFlerine ulaşılabilmektedir.

İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı:

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında şu an itibariyle 669 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı:

Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 34.271 makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmektedir.

İSAM Dokümantasyon Veri Tabanı:

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

İSAM Risaleler Veri Tabanı:

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 4407 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmektedir.

InTech - Open Access Publisher

Kitap ve dergi bilim, Teknoloji ve Tıp alanları kapsayan multidisipliner bir açık erişim yayıncısıdır.

OpenAIRE COVID-19 Gateway

Open Access to Scholarly Information (Germany)

Open Access Webliography

Açık erişimi olan elektronik kaynakların listesini veren Bibliyografya’dır.

Open Access Week

Open Science Directory

 

Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.

SCImago Journal Country Rank

 SCImago Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen ücretsiz bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansının görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalışıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu, yürütülen akademik çalışmaların sayısı, H indeks, Journal rank'ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale getirilmiştir.

SciELO

 Bilimsel dergilerden seçilen elektronik bir kütüphanedir.

ProQuest Publicly Available Content Database Açık Erişim Veritabanı

Dünyanın dört bir yanından binlerce multidisipliner açık erişim kaynağı Diğer veritabanlarını ve koleksiyonlarını tamamlamak üzere tasarlanan bu multidisipliner veritabanı, tümü açık erişim veya lisanssız olan bir dizi farklı kaynaktan halka açık içerik için tam metne bağlantılar sunar. ArXiv gibi ana konu depolarından ve ayrıca açık erişim dergilerinden gelen içeriği içerir. İçerik, dergi makaleleri, ön baskılar, kitaplar, konferans raporları ve raporları içerir.

PubMed Central

 Ücretsiz ve sınırsız erişim ile yaşam bilimleri edebiyat dergisinde bir dijital arşiv.

 

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.

Bu referans kaynağının basılı haline kütüphanemizden ulaşabileceğiniz gibi çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz.

TR Dizin-ULAKBİM

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Sağlık Bilimleri (Tıp), Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı temel konu alanındadır. 
TR Dizin’in içeriğini oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile, ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir.
En çok atıf alan dergiler, En çok atıf alan makaleler, En çok atıf alan yazarlar, Etki değeri en yüksek dergiler hizmetlerini sağlamaktadır.
782 adet dergiyi kapsamaktadır. (
10 Ekim 2018 itibariyle)

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL

TÜBİTAK – ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen, ülkemizdeki araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarıdır.

TÜBİTAK EKUAL ile binlerce araştırmacı uluslararası bilimsel ve akademik içerikli elektronik bilgi kaynağına kendi kurumlarından erişme imkânı bulmaktadır.

Üniversitelerin erişimine açık olan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL) veri tabanlarını aynı anda tarayabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları

 Türkiye İstatistik Kurumu, kuruluşundan bu yana yayımlamış olduğu basılı tüm yayınları; e-kitap olarak kütüphanesi web sitesinden hizmete sunmuştur. Elektronik yayınlara erişim için sitede tarama ekranından tarama seçenekleri kullanılmalıdır.

 University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)

Avrupa Birliği ile ilgili akademik ve Birlik dokümanlarına erişim sağlayan bir açık erişim sitesi.

World Dijital Library

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Paris'teki genel merkezinde resmi açılışı yapılan ücretsiz http://www.wdl.org internet sitesinde, İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Rusça dillerinde arama ve gezinme yapmak mümkün. Web sitesinde ayrıca 40'tan fazla dilde eser bulunuyor. 
Amerikan Kongresi'nden bir ekip tarafından ve Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'nin sağladığı teknik destekle geliştirilen web sitesi projesine ayrıca Fransa'dan kütüphanelerle çeşitli ülkelerden kültür ve eğitim kuruluşları katkıda bulundu

Kurumsal Arşivler

ROAR (Registry of Access Repositories)

OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories)

Ulusal Girişimler

Anadolu Üniversite (Turkish Online Journal of Distance Educations - TOJDE)

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslararası indekslere girmiş, bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer alan bölümlere ait basılı veya elektronik kopyalarına erişim serbesttir.

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İYTE

Kırklareli Üniversitesi 

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Türk Kütüphaneciliği

Marmara Üniversitesi

YÖK Akademik Arama

YÖK-AKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama) Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebildiği bir sistemdir.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Ulusal tez merkezine kayıtlı tüm tezlere kolaylıkla erişebilirsiniz.

Açık erişim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.