Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

5000 Akademik E-Kitap ve 5000 Akademik E-Ders Çağrısı

05/12/2014 16:35:46 - 05/12/2014 16:35:46 - 2647 Okunma

5000-Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

Programın genel amacı, ilköğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı Kitaplar Müdürlüğü bünyesinde “ 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı ” kapsamında gerçekleştirilen “5000 Akademik e-Kitap ve 5000 Akademik e-Ders” çağrıları, bireysel ve kurumsal başvurulara yönelik olarak yayınlanmış olup Akademik e-Kitap ve e-Ders çağrıları başvuruları için istenilen tüm bilgi ve belgelere http://www.tubitak.gov.tr/5000 adresinden ulaşılabilir.

Çağrılara son başvuru tarihi: 31.12.2014'tür.

Tüm Akademik Personele duyurulur.

e-kitap ve e-ders çağrısı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.