Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Jove , Hukuktürk , Medline ve Hospitality & Tourism Complete Veritabanları Deneme Erişimine Açılmıştır.

25/10/2016 16:22:56 - 26/10/2016 16:22:56 - 2616 Okunma

Her gün güncellenen, T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler), Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları), Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir  veritabanıdır.

Erişim adresi: http://www.hukukturk.com/

Kullanım Kılavuzu: http://www.hukukturk.com/kullanim-kilavuzu

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 31.12.2016

 

Değerli kullanıcılarımız,

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments) üniversitemiz erişimine açılmıştır. 

Erişim Tarihleri: 24 Ekim – 5 Kasım 2016

Erişim Adresleri:

 

JoVE HAKKINDA

JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.325) sahip olan tek video veri tabanıdır.

Ekim 2016 itibariyle, JoVE içerisinde 6,000 video makale mevcut olup her ay 90 yeni video eklenmektedir.

Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde atlanabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.

MEDLINE Complete (Dünyadaki En Kapsamlı Tam Metin PubMed Derlemesi)

 • PubMed, dünya üzerindeki tüm akademik camia içerisinde tartışmasız en çok kullanılan veri tabanıdır.
 • Tıp ve sağlık bilimleri araştırmacıları, MEDLINE veri tabanı ismi yerine PubMed ismini kullanmayı tercih ederler.
 • PubMed aslında, National Library of Medicine’in tarama platformunun adıdır. Kullanılan veri tabanı ise MEDLINE’dır.
 • MEDLINE açık erişimli bibliyografik bir kaynak olmakla birlikle NLM’nin yanısıra, EBSCO gibi ticari tarama platfomlardan da erişime sunulur.
 • MEDLINE’in bibliyografik versiyonu, TUBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında ‘‘istisnasiz’’ tüm üniversitelere açıktır.
 • MEDLINE Complete ise, standart PubMed kayıtlarının yanısıra, 2,500’den fazla tıp dergisini tam metin olarak içeren, PubMed’in tam metin versiyonudur.
 • 1865’e kadar uzanan içeriği ile aynı zamanda arşiv değeri vardır.
 • En son eklenen dergiler arasından 10 adet JAMA dergisi bulunmaktadır.

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls 

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/medline-complete

Hospitality & Tourism Complete(Turizm ve İlişkili Alanlar) Hospitality & Tourism Complete konaklama, catering ve turizm ile ilgili bütün alanları kapsayan akademik araştırmaları ve endüstri haberlerini içerir. Dergiler, şirket ve ülke raporları ve kitapları da içerisinde barındıran yayınlardan oluşmaktadır. Kaynaklar dünyadaki her bölgeden derlenmiş olmakla beraber, hem yerel hem de uluslararası kapsama sahiptirler.

İçerik:

 • 1.2 milyon’dan fazla kayıt
 • 520’nin üzerinde tam metin yayın
 • 1938’e kadar uzanan içerik

Konu başlıklarından bazıları:

 • Yemek pişirme sanatları
 • İstatistikler
 • Gelişim ve yatırım
 • Yiyecek ve içecek yönetimi
 • Konaklama kanunları
 • Otel yönetimi ve yönetimsel uygulamalar
 • Dinlenme ve iş turları
 • Pazar eğilimleri
 • Teknoloji

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hjh

Başlık listesi: https://www.ebscohost.com/titleLists/hjh-coverage.xls

Detaylı bilgi: https://www.ebscohost.com/academic/hospitality-tourism-complete

 

 

 

 

 

Jove deneme erişim video hakemli

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.