Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Hizmetler

16/07/2014 11:35:25 - 04/07/2018 11:35:25 - 16466 Okunma

1.Ödünç Verme Hizmeti:

Merkez Kütüphanesinden yararlanacak okuyucuların üye kartı çıkartmak suretiyle yayınlarımızdan istifade etmeleri sağlanacaktır.

Merkez Kütüphanemizce; öğretim elemanlarına, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 1 ay süre ile en fazla 5 kitap, öğrenci, idari personel ve diğer üyelere 15 gün süre ile 3 kitap ödünç verilmektedidr.

Kullanıclar  Merkez Kütüphanesi tarafından verilen '' Sanal Kütüphanecilik'' hizmetleri kapsamında İnternet üzerinden 3 gün içerisinde almak şartıyla Kütüphane Web sayfamızda bulunana ''katalog tarama'' ya da "Üye Girişi" menüsünü kullanarak kitap ayırtabilmektedir. Üniversitemizin Kırklareli dışındaki birimlerinde görev yapan öğretim elemanlarına 5 kitap ödünç verilerek en çok 2 kere uzatma hakkı tanınmakta, Tez ve danışma kaynakları, süreli yayınlar, yazma ve nadir basma eserler, görsel- işitsel merkez materyalleri ödünç verilmemektedir.

Merkez Kütüphanede ödünç verme işlemleri; Kırklareli Üniversitesi Merkez Kütüphane Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

2. Süreli yayın Hizmeti:

 Abone ve diğerleri bağış olmak üzere dergi ve yerel gazetelerden oluşturulan süreli yayın kolleksiyonu, Kayalı Yerleşkesinde ,Kütüphane salonunda kullanıcıların hizmetinde sunulmaktadır. (Süreli yayınlar kütüphane dışına çıkartılmamaktadır.)

3.Kütüphaneler arası Hizmetler:

*
 Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslar arası Bilgi Tarama Merkezi'nden ulusal tezlerin taranması ve fotokopisinin sağlanabilinmesi, TÜBİTAK'a bağlı ULAKBİM aracılığı ile süreli yayınlardan makale fotokopisinin sağlanabilinmesi,

* Diğer üniversite kütüphanelerinin tümünden ödünç kitap ve makale fotokopilerinin kullanıcı hizmetine ulaştırılabilinmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

4.On-Line Veritabanları: 

Güncel bilgiye hızlı erişimin büyük önem taşıdığı günümüzde, veritabanları içeriğindeki binlerce full-text dergi ile araştırmacıların artık günümüzde en çok tercih ettikleri bilgi kaynakları olmuşlardır.

Online Veritabanları bölümü '' Deneme Aboneliği Gerçekleştirilen Veritabanları'' ve '' Abone Olunana Veri Tabanları'' olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.Öğretim üyesi, öğrenci ve araştırmacıların uluslar arası öneme sahip, dünya çapında kabul  gören dergilere ve dolayısıyla makaleler aracılığı ile en güncel bilgiye erişimlerini sağlamak amacıyla yıl içerisinde çeşitli türde ve sayıda veritabanlarının deneme abonelikleri gerçekleştirilmektedir.

Deneme kullanımı sonucunda satın alınmasında karar verilen veritabanları, ''Abone Olunan Veritabanları'' kısmında erişime açılmaktadır. ANKOS (Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu) kapsamında birçok üniversitenin katılımı ile oluşturulan birliktelik neticesinde veritabanlarına abone olunmaya devam edilecektir.

5. Inter aktif Kütüphanecilik Hizmetleri:

a) Katalog Tarama:


 Merkez Kütüphanesi'ni otomasyona geçirerek elektronik bilgi erişim hizmeti vermek amacı ve ilkesi doğrultusunda kütüphane otomasyon programına aktarılan amacı ve ilkesi doğrultusunda kütüphane otomasyon programına aktarılan materyaller Merkez Kütüphane Web sayfasında bulunana katalog tarama menüsü aracılığıyla taranarak mevcut kaynaklara internet ortamı üzerinden erişim olanağı sağlanmıştır.Kullanıcılar arama formu üzerinde istedikleri alanları doldurarak Merkez Kütüphane'de mevcut kaynakları tarayabilmekte istedikleri materyalleri ayırtabilmektedirler.

b) Kitap Ayırtma: 

Kullanıcılar ödünç almak istedikleri materyali Kütüphane Web sayfasında '' katalog tarama'' menüsünden bulduktan sonra eğer kitap başka bir okuyucu tarafından alınmış ve ödünçte gözüküyorsa ''Ayırt'' kelimesinin üzerine tıklayarak istedikleri kitabı ayırtabileceklerdir. Ayırtılan kitap/kitapların 3 gün içinde Merkez Kütüphane'den alınması gerekmektedir. Okuyucuların bu işlemlerden yararlanabilmesi için Merkez Kütüphaneye üye olmaları gerekmktedir.

c) Ödünç Kitap Süresini Uzatma:

Bu bölümde kullanıcılar, Katalog Tarama menüsünde yer alan ''üyelere özel'' bölümüne girerek üye kodu ve şifreleri yardımıyla ödünç aldıkları kitapları ve bunların iade tarihlerini görebilir, süresi dolmak üzere olan kitapların ödünç sürelerini'' UZATMA'' kelimesinin altında yer alan bölümü tıklayarak uzatabilirler.

d) Kitap İstek Formu: 

Satın alınması istenilen kitaplar ile ilgilil yayın istekleri ''Kitap İstek Formu'' ile Öğretim Üyesi ve öğrenciler tarafından talep edildiğinde imkanlar dahilinde satın alma işlemleri yapılmaktadır. Söz konusu form kütüphane otomasyon programı ile bağlantılı olup kütüphanede mevcut olan bir kitap istendiği takdirde istenen kitabın kütüphanede mevcut olduğu şeklinde istekte bulunan kişiyi uyarmakta ve var olan kitapların dökümünü vermektedir. Bu uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yayın istek formundaki alanların eksiksiz ve doğru olarak doldurulması büyük önem taşımaktadır.

e) Resmi Gazete:

Merkez Kütüphanesi Web sayfasında bulunan ''Resmi Gazete''bölümünden kullanıcılar 27 Haziran 2000 tarihinden bu güne kadar yayınlanmış olan ''Resmi Gazete''nin tamamına ulaşabilmektedir. Belirtilen tarihten önceki sayılar sisteme kayıtlı olmadığı için tarama yapılamamaktadır.

f) Uluslar arası Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı (UBYT):

Bu bölümde uluslar arası indekslere giren A, B ve C sınıfı dergilere ulaşılmakta olup söz konusu dergilerin tam listelerine erişebilmektedir.

g) ULAKBİM Bilgi Hizmetleri ve Belge Sağlama:

Bu Bölümde ULAKBİM'in WEB sayfasına verilen link yardımı ile ULAKBİm'in vermiş olduğu hizmetlerle ilgili bilgilere, ''Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu''na ulaşılarak tarama yapılabilmektedir. Ayrıca araştırmacılar temin etmek istedikleri makalelere bu sayfa üzerinde kendileri için açacakları hesap ve alacakları şifre aracılığı ile ulaşabilmektedirler.

Hizmetler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.