Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ankos Açık Erişim

17/07/2014 11:52:16 - 16/07/2019 11:52:16 - 16744 Okunma

Açık Erişim NEDİR?

Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır.
Açık Erişim Kaynakları için tıklayınız.

NOT: Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv hakkında daha fazla bilgi edinmek için ANKOS’un Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açık Erişim Kaynaklar ve Kurumsal Arşivler  

ARXIV.ORG

Cornell Üniversitesi Kütüphanesi tarafından yürütülen bu açık erişim projesi Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Karşılaştırmalı Biyoloji ve İstatistik konularında 500.000'den fazla e-kaynağa erişim sağlar.

BNET: Cbs Interactive Business Network

Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü

Türkçenin bütün söz varlığını bir veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan TDK BİLİM VE SANAT TERİMLERİ ANA SÖZLÜĞÜ, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır.160.000'den fazla terimi yabancı dillerdeki karşılıklarıyla birlikte içeren sözlüğü http://tdkterim.gov.tradresinden kullanabilirsiniz.

CaltechBOOK
CaltechBOOK California Institute of Technology kitap arşivini içermektedir.

College & Research Libraries
Yüksek Öğretim Kurumları ve araştırma kütüphanelerinde çalışanlar için yararlı bir dergi olan College & Research Libraries 1997 yılından bu yana arşivi ile birlikte açık erişime sunulmuş bulunuyor.

DOAJ (Directory of Open Access Repositories):
Rehber, bütün bilim dallarında ve farklı dillerde bilimsel nitelikte toplam 3694 dergi içermekte ve bunların1268'i makale düzeyinde taranabilmektedir. DOAJ'da halen 212130 makale bulunmaktadır.

DRIVER (Digital Repository InfrastructuremVision for Europe Research)

38 ülkeden 295 depoları daha düzenli hasat dergi makaleleri, tezler, kitaplar, konferanslar, raporlar, vb. bulunan 3.500.000 üzerinde bilimsel yayınların akademik disiplinleri, genelinde içerik serbestçe erişebilir.

FreeMedicalJournals.com

İnternet üzerinden tıbbi dergilerde ücrersiz erişim tanıtımına adanmış site, ücretsiz tam metin dergi listeleri taşır.

Berlin Declaration

ZIM, araştırma süreci, bilim adamları için en uygun desteği sağlamak amacıyla bilimsel bilgi yönetimi için altyapı ve araçları geliştirir.
Bethesda Statement on Open Access

Budapest Open Access Initiative

Bu girişim internet üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilen tüm akademik alanlarda araştıma makaleleri yapmak için uluslar arası çaba gelişmeyi hızlandırmak amcıyla 2011 yılı Aralık ayında Budapeşte ‘de bir toplantı Soros Vakfı ile bağlantı kuruldu.

Geo-Leo

Yer Bilimleri 60 depoları üzerinde , 35.000 ile ilgili tam metin  kaynakları ulaşılabilir.

Kanada Milli Kütüphanesi Tez Veri Tabanı
Kanada Milli Kütüphanesi'nde bulunan Kanada Üniversitelerinde yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin elektronik ortamda olanlarına ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Ticari amaçlı kullanımı yasaktır.

InTech - Open Access Publisher

Kitap ve dergi bilim, Teknoloji ve Tıp alanları kapsayan multidisipliner bir açık erişim yayıncısıdır.

Open Access to Scholarly Information (Germany)

Open Access Webliography

Açık erişimi olan elektronik kaynakların listesini veren Bibliyografya’dır.

Open Access Week

Open Science Directory

Kalkınmakta olan ülkelerin bilimsel araştırmalarına destek olmak için hazırlanmış bir açık erişim arşivleri dizini olan siteden birçok ücretsiz yayına ve veri tabanına erişmeniz mümkün.
SCImago Journal Country Rank

 SCImago Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen ücretsiz bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansının görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalışıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu, yürütülen akademik çalışmaların sayısı, H indeks, Journal rank'ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale getirilmiştir.

PubMed Central

 Ücretsiz ve sınırsız erişim ile yaşam bilimleri edebiyat dergisinde bir dijital arşiv.

SciELO

 Bilimsel dergilerden seçilen elektronik bir kütüphanedir.

Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları

 Türkiye İstatistik Kurumu, kuruluşundan bu yana yayımlamış olduğu basılı tüm yayınları; e-kitap olarak kütüphanesi web sitesinden hizmete sunmuştur. Elektronik yayınlara erişim için sitede tarama ekranından tarama seçenekleri kullanılmalıdır.

 University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)

Avrupa Birliği ile ilgili akademik ve Birlik dokümanlarına erişim sağlayan bir açık erişim sitesi.

World Dijital Library

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Paris'teki genel merkezinde resmi açılışı yapılan ücretsiz http://www.wdl.org internet sitesinde, İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Portekizce ve Rusça dillerinde arama ve gezinme yapmak mümkün. Web sitesinde ayrıca 40'tan fazla dilde eser bulunuyor. 
Amerikan Kongresi'nden bir ekip tarafından ve Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi'nin sağladığı teknik destekle geliştirilen web sitesi projesine ayrıca Fransa'dan kütüphanelerle çeşitli ülkelerden kültür ve eğitim kuruluşları katkıda bulundu

Kurumsal Arşivler
Registry of Access Repositories (ROAR)

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)

Ulusal Girişimler

Anadolu Üniversite (Turkish Online Journal of Distance Educations - TOJDE)


Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslararası indekslere girmiş, bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer alan bölümlere ait basılı veya elektronik kopyalarına erişim serbesttir.

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

İYTE

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Türk Kütüphaneciliği

Marmara Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Açık erişim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.