Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Formlar

06/12/2018 23:08:43 - 16/06/2019 23:08:43 - 10073 Okunma

KDD.FR.001 Üye Kayıt Formu

KDD.FR.002 Kütüphaneler arası Ödünç Kitap İstek Formu(web üzerinden uygulama)

KDD.FR.003 Kütüphaneler arası Makale İstek Formu(web üzerinden uygulama)

KDD.FR.004 TÜBESS Tez İstek Formu(web üzerinden uygulama)

KDD.FR.005 Basılı Kitap İstek Formu

KDD.FR.006 Elektronik Kitap İstek Formu

KDD.FR.007 Tez Teslim ve Yayımlama İzin Formu

Formlar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.