Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İş Akışları

06/12/2018 14:49:09 - 10/12/2018 14:49:09 - 287 Okunma

-İA-201-Devir Teslim İş Akışı Süreci

-İA-202-Öğrenci Koordinatörlüğü İş Akışı Süreci

-İA-203-Personel İzin Alma İş Akış Süreci

-İA-204-Satın Alma Doğrudan Temin İş Akış Süreci

-İA-205-Sayım İşleri İş Akış Süreci

-İA-206-Tahakkuk İşleri İş Akış Süreci

-İA-207-Taşınır Mal Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

-İA-208-Yurtİçi ve YurtDışı Geçici Görevlendirme Yolluğu İş Akış Süreci

-İA-209-Gelen-Giden Evrak Kaydı Resmi Yazışma ve Dosyalama İş Akış Süreci

-İA-210-Elektronik Kaynak Kullanım Eğitimi İş Akış Süreci

-İA-211-Elektronik Kaynaklar Hizmeti İş Akış Süreci

-İA-212-İlişik Kesme İş Akış Süreci

-İA-213-Kitap Bölümü Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci

-İA-214-Kullanıma Hazırlama İş Akış Süreci

-İA-215-Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi İş Akış Süreci

-İA-216-Kütüphanelerarası İşbirliği ve Belge Sağlama İş Süreci

-İA-217-Multimedya Hizmetleri İş Akışı Süreci

-İA-218-Üyelik İşlemleri İş Akışı Süreci

-İA-219-Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama İş Akışı Süreci

-İA-220-Kütüphane Otomasyon Sistemi İşletim İş Akışı Süreci

-İA-221-Kütüphane Web Sitesi İş Akışı Süreci

-İA-222-Raf Düzeni Sağlama İş Akışı Süreci

-İA-223-Süreli Yayınlar Danışma Hizmetleri İş Akışı Süreci

-İA-224-Süreli Yayınlar Hizmetleri İş Akışı Süreci

-İA-225-Yayın Sağlama İş Akışı Süreci

-İA-226-Yayın Seçim İş Akışı Süreci

-İA-227-TüBESS Tez Sağlama İş Akışı Süreci

-İA-228-Kataloglama ve Sınıflandırma İş Akışı Süreci

-İA-229-Bağış Yayınların Koleksiyona Katılması İş Akışı Süreci

 

 

 
 
 
 
 
 
iş akışları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.