Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İş Akışları

06/12/2018 22:54:42 - 16/06/2019 22:54:42 - 11166 Okunma

KDD.İA.001 Devir Teslim İş Akışı Süreci

KDD.İA.002 Öğrenci Koordinatörlüğü İş Akışı Süreci

KDD.İA.003 Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KDD.İA.004 Satın Alma Doğrudan Temin İş Akış Süreci

KDD.İA.005 Sayım İşleri İş Akış Süreci

KDD.İA.006 Tahakkuk İşleri İş Akış Süreci

KDD.İA.007 Taşınır Mal Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KDD.İA.008 Yurtİçi ve YurtDışı Geçici Görevlendirme Yolluğu İş Akış Süreci

KDD.İA.009 Gelen-Giden Evrak Kaydı Resmi Yazışma ve Dosyalama İş Akış Süreci

KDD.İA.010 Elektronik Kaynak Kullanım Eğitimi İş Akış Süreci

KDD.İA.011 Elektronik Kaynaklar Hizmeti İş Akış Süreci

KDD.İA.012 İlişik Kesme İş Akış Süreci

KDD.İA.013 Kitap Bölümü Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci

KDD.İA.014 Kullanıma Hazırlama İş Akış Süreci

KDD.İA.015 Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi İş Akış Süreci

KDD.İA.016 Kütüphanelerarası İşbirliği ve Belge Sağlama İş Süreci

KDD.İA.017 Multimedya Hizmetleri İş Akışı Süreci

KDD.İA.018 Üyelik İşlemleri İş Akışı Süreci

KDD.İA.019 Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama İş Akışı Süreci

KDD.İA.020 Kütüphane Otomasyon Sistemi İşletim İş Akışı Süreci

KDD.İA.021 Kütüphane Web Sitesi İş Akışı Süreci

KDD.İA.022 Raf Düzeni Sağlama İş Akışı Süreci

KDD.İA.023 Süreli Yayınlar Danışma Hizmetleri İş Akışı Süreci

KDD.İA.024 Süreli Yayınlar Hizmetleri İş Akışı Süreci

KDD.İA.025 Yayın Sağlama İş Akışı Süreci

KDD.İA.026 Yayın Seçim İş Akışı Süreci

KDD.İA.027 TÜBESS Tez Sağlama İş Akışı Süreci

KDD.İA.028 Kataloglama ve Sınıflandırma İş Akışı Süreci

KDD.İA.029 Bağış Yayınların Koleksiyona Katılması İş Akışı Süreci

KDD.İA.030 Ödünç Verme İade Alma İş Akışı Süreci
 
KDD.İA.031 Açık Erişim İş Akışı Süreci
iş akışları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.