Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kanunum Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

29/11/2019 10:10:09 - 03/12/2019 10:10:09 - 1563 Okunma

Kanunum Veritabanı Hakkında:

Kanunum’un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.

Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

Mevzuat ve İçtihat

Yasama

 • Temel mevzuat (Kanun, KHK, mülga arşivi)
 • Komisyon Raporları (Gerekçeler)

Yargı

 • Anayasa Mahkemesi kararları
 • 2.700.000'e yakın Yargıtay kararı
 • 75.000'e yakın Danıştay kararı
 • 20.000'e yakın Sayıştay kararı

Yürütme/İdari

 • 17.000'e yakın yönetmelik
 • 7.000'e yakın tebliğ
 • 14.000’e yakın özelge
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kararları
 • Kamu İhale Kurumu Kararları
 • Rekabet Kurumu Kararları
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Kararları
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kararları
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararları
 • Reklam Kurulu Kararları

Yayın

 • Resmi Gazete
 • Meclis tutanakları

Erişim adresi: http://www.kanunum.com

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 30.12.2019

kanunum deneme veritabanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.