Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Abone Olunan Veritabanları Kullanıcıların Erişimine Açılmıştır.

27/01/2015 11:07:15 - 29/01/2015 11:07:15 - 10228 Okunma

YENİ ABONE OLUNAN VERİTABANLARI:

  1. Annual Reviews (Social Sciences + Economics)
  1. Project MUSE (Social Sciences Collection)

      3. Ebsco Index Islamicus

  1. Avery Index to Architectural Periodicals (Mimari ve Tasarım)

      5.  World Politics Review (Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İlgili Alanlar)

  1. Library Information & Science Source
  1. ProQuest Newsstand

       8. Proquest Flow  Makale ve Atıf Yönetim aracı (Ücretsiz)

       9. JSTOR Art and Sciences I-II-V

      10. Cambridge Journals Online 2015 Full Packege

      11. Wiley Ankos 2015 Dergi Paketi

ABONELİĞİ YENİLENEN VERİTABANLARI:

      12. EBSCO Art Source ( mimarlık ve güzel sanatlar)

      13. EBSCO Business eBooks Collection

      14. EBSCO CHINAL® Plus with Full Text (hemşirelik, ebelik ve sağlık hizmetleri)

      15. EBSCO Discovery Service (Tarama Motoru)

      16. EBSCO Education Research Complete (eğitim bilimleri)

      17. EBSCO Food Science Source (gıda, tarım, ziraat)

      18. EBSCO Political Science Complete (siyaset ve ilişkili alanlar)

      19. EBSCO E Book Academic Collection (E-Kitap)

            EBSCO E Book Collection (E-Kitap)

      20. EBSCO Hiperkitap  (Türkçe E-Kitap)

      21. EBRARY Academic Complete (E-Kitap)

      22. ProQuest Dissertations and Theses Global

      23. Jove General

      24. Jove Applied Physics

      25. Jove Chemistry

     26. Jove Clinical & Translational Medicine

     27. Jove Immunology & Infection

           Jove Science Education:

     28. Jove General Laboratory Techniques

     29. Jove Basic Methods in Celluar and Molecular Biology

     30. Jove Organisms

 

ULAKBİM EKUAL TARAFINDAN SAĞLANAN VERİTABANLARI:

           1-SpringerLink: Hazırlık Aşamasında

           2-Academic Search Complete

           3-Business Source Complete

4-Dynamed

5-ERIC

6- MEDLINE (Tıp) 

            7- Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 Retro Index

            8- ELSEVIER Science Direct

            9- ELSEVIER Scopus

            10-Taylor & Francis

             11-IEEE

             12-Web of Science

             13-OVID-LWW (E-Dergi)

             14-ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

            *Türk Tıp Veri Tabanı

            *Sosyal ve Beşeri Bilimler  Veri Tabanı

            *Yaşam Bilimleri Veri Tabanı 

            *Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

 

 

 

abone veritabanları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.