Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Encyclopedia Of Life Sciences (Els) Veritabanı Deneme Erişimine Açılmıştır.

04/04/2017 17:16:44 - 05/04/2017 17:16:44 - 5987 Okunma
Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan Encyclopedia of Life Sciences (eLS)’in tüm ANKOS üyeleri için deneme erişimi 31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecektir.
Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Nedir?
eLS; alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:
·         Biyokimya
·         Biyoetik & Felsefe
·         Hücre Biyolojisi
·         Gelişim Biyolojisi
·         Ekoloji
·         Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği
·         Genetik & Hastalık
·         İmmünoloji
·         Microbiyoloji
·         Moleküler Biyoloji
·         Nöroloji
·         Bitki Bilimi
·         Bilim & Toplum
·         Yapısal Biyoloji
·         Viroloji
Lisans, yüksek lisans ve üzeri araştırmacılar için değerli bir kaynak niteliği taşıyan eLS’de, yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır.
Wiley eLS yayınlarına deneme erişimi 1 Nisan – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında sürecektir.
Daha fazla bilgi edinmek için http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047001590X/ve http://www.els.net/WileyCDA/  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
Encyclopedia of Life Sciences eLS wiley

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.