Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

03/12/2015 16:53:13 - 25/05/2018 16:53:13 - 16568 Okunma

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

1. Kontrol Ortamı Standartları

  KOS 1-   Etik Değerler ve Dürüstlük

 KOS 2-   Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

                İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İş Akış Süreci:

               Teknik ve Bilişim Hizmetleri Şube Müdürülüğü İş Akış Süreci:

               Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürülüğü İş Akış Süreci:

               Hizmet Envanteri ve Standartları 

KOS 3-  Personelin Yeterliliği ve Performansı

 KOS 4-  Yetki Devri

2. Risk Değerlendirme Standartları

    RDS 5-Planlama ve Programlama

   RDS  6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

    KFS 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

     KFS 8- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

  • Prosedür Listesi

      KFS 9- Görevler Ayrılığı

  • Görev Ayrılığı Formu

     KFS 10- Hiyerarşik Kontroller

     KFS 11- Faaliyetlerin Sürekliliği

     KFS 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

4. Bilgi ve İletişim Standartları

    BİS 13- Bilgi ve İletişim

    BİS 14- Raporlama 

    BİS 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

    BİS 16- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5. İzleme Standartları

    İS 17- İç Kontrolün Değerlendirilmesi

   İS 18- İç Denetim

 

Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu İç Kontrol Standatları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde 18 Standart, 79 Genel Şart belirlenmiştir. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                  

 

İÇ KONTROL STANDARTLARI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.